II Etap rekrutacji

Przypominamy terminy rekrutacji:

  • od 1 marca do 10 marca 2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • od 13 marca do 24 marca 2023 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • 30 marca 2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 3 kwietnia do 12 kwietnia 2023 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
  • 17 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA! Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2023/2024, zgodnie z art. 130 ust. 7 ww. ustawy, będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Link do aplikacji nabór aktywny od 1.03.2023r. https://nabor.pcss.pl/kobylka