Spotkanie z Policjantami-Poziomki

W Poziomkach odbyło się dziś spotkanie z policjantami. Dzieci miały okazję poznać pracę policjanta, dowiedziały się z czego składa się umundurowanie policjanta oraz przypomniały sobie zasady bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Policjanci przypomnieli również zasady zachowania w stosunku do osób nieznanych. Dzieci dostały kolorowanki oraz odblaskowe opaski. Policjanci zadali dzieciom pracę domową, w ramach której mają nauczyć się swojego dokładnego adresu zamieszkania. Dziękujemy mamie Aleksandra, która znalazła chwilę na służbie, aby spotkać się z nami i  opowiedzieć nam o swojej pracy