Trening Umiejętności Społecznych

W naszym przedszkolu pracują terapeuci TUS prowadząc zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Trening Umiejętności Społecznych to terapia, która rozwija kompetencje społeczne potrzebne w relacjach z innymi ludźmi.
Tym właśnie na zajęciach z dziećmi zajmują się Panie: Paulina Prykiel i Agnieszka Gawryś.