Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z SPE – usprawniamy, korygujemy, doskonalimy i stymulujemy. Zajęcia indywidualne zgodnie z rozpoznanymi trudnościami rozwojowymi. Wspieramy min. percepcję wzrokową, słuchową, koordynację, motorykę dużą oraz mała, wspieramy umiejętności komunikacyjne, społeczne, wspieramy orientację, umiejętności matematyczne – czyli budujemy filary pod przyszłe sukcesy edukacyjne. W naszej pracy wykorzystujemy narzędzia TIK. Pracujemy na nowoczesnych programach multimedialnych wykorzystujących najnowsze technologie i programy.