Pedagog Specjalny

Pedagog specjalny pomaga dzieciom nie tylko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ale również tym, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w grupie przedszkolnej, w trudnościach edukacyjnych czy rozwijaniu zainteresowań. Rozpoznaje ich potrzeby, udziela bezpośredniego wsparcia dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Do Pedagoga Specjalnego można zgłosić się w każdej sprawie, która dotyczy postępów w nauce, samopoczucia i niepokojących sytuacji zaistniałych w przedszkolu.