Programy

Pracujemy w oparciu o:  

  • Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego,
  • Programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycielki i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola,
  • Programy własne opracowane przez naszych pedagogów,
  • Tematyczne projekty edukacyjne,
  • Miesięczne plany pracy przygotowywane dla grup przez nauczycielki.