Pragniemy dbać o różnorodną aktywność  dziecka, a także możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

zajęcia rytmiczno–umuzykalniające:
1 x w tyg. 30 min. dla wszystkich grup

j.angielski:
2 x w tyg. 15 min. dla 3, 4 – latków,
2 x w tyg. 30 min. dla 5, 6 – latków,

katecheza:
2 x w tyg. 30 min dla 6 – latków,

zajęcia biblioteczne ( rozwijające zainteresowania czytelnicze)
1 x w miesiącu dla wszystkich grup