Zajęcia dodatkowe

Pragniemy dbać o różnorodną aktywność  dziecka, a także możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.

zajęcia rytmiczno–umuzykalniające:
2x w tyg. 15 min. dla 3-latków

2x  tyg.  20 min. dla 4- latków

2x tyg. 25 min, dla 5- latków

2x tyg. 30 min dla 6-latków

j.angielski:
2 x w tyg. 15 min. dla 3, 4 – latków,

2 x w tyg. 30 min. dla 5, 6 – latków,

katecheza:
2 x w tyg. 30 min dla 6 – latków,

zajęcia biblioteczne ( rozwijające zainteresowania czytelnicze)
1 x w miesiącu dla wszystkich grup