Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Kobyłce zatrudni od września 2021 r. pedagoga wspomagającego, szczegóły pod numerem tel. (22) 786-12-18. Prosimy o przesyłanie CV i podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: przedszkole1@kobylka.pl

Drodzy Rodzice,

serdecznie zapraszamy dzieci 3-letnie przyjęte do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22 do udziału w DNIACH ADAPTACYJNYCH ( w głównej siedzibie przedszkola przy ul. Kościuszki 6).

Poniżej przedstawiamy grafik spotkań. Dziecko uczestniczy w zajęciach w obecności rodzica, prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

Imienne listy poszczególnych grup zostaną wywieszone przy wejściu do przedszkola w ostatnim tygodniu sierpnia.

I grupa – 30 sierpnia g. 10.00-11.30

II grupa- 31 sierpnia g. 9.00- 10.30

III grupa – 31 sierpnia g. 11.00-12.30

W dniu 19.04.2021 r. w drodze konkursu wybrano osobę na stanowisko urzędnicze – referent w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kobyłce.

W dniu 22.03. 2021 r. w drodze konkursu wybrano osobę na stanowisko urzędnicze – specjalista do spraw kadr i płac w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Kobyłce.

UWAGA  !!!

Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce zatrudni na 1/2 etatu specjalistę ds. kadr i płac , szczegóły pod numerem tel. (22) 786-12-18.

 

UWAGA RODZICE !!!

W dniu 24 i 31 grudnia 2020 r. rodzice przedszkolaków z siedziby przedszkola przy ul. Ks. Marmo, którzy zadeklarują obecność dziecka w przedszkolu przyprowadzają dzieci w tych dniach do głównej siedziby przedszkola przy ul. Kościuszki 6 ( jest to związane z brakiem obsługi cateringu w tych dniach).

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kobyłce poszukuje nauczyciela wspomagającego, szczegóły pod nr tel. (22) 786-12-18

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce przyjmuje składanie ofert z kosztorysem dotyczących remontu łazienki w siedzibie przedszkola przy ul. Kościuszki 6. Szczegóły pod numerem tel. (22) 786-12-18 , adres e-mail: przedszkole1@kobylka.pl