Drodzy Rodzice,

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22. Listy będą opublikowane na stronie internetowej przedszkola i wywieszone przy wejściu nr 2 w siedzibie przedszkola przy ul. Ks. Marmo 13 C w Kobyłce.