Opłaty

OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

W godzinach 8.00 – 13.00 przedszkole jest bezpłatne.

Poza tymi godzinami pobierana jest odpłatność 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (za wyjątkiem dzieci sześcioletnich).

Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 30 zł dokonujemy wyłącznie przelewem BANK PKO S.A. na numer konta:

33 1240 6335 1111 0010 3127 7768 ( Tytuł: imię i nazwisko dziecka + grupa przedszkolna dziecka ).

INFORMACJA DLA RODZICÓW Z GŁÓWNEJ SIEDZIBY PRZEDSZKOLA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 6 W KOBYŁCE.

Opłata za żywienie w siedzibie na Kościuszki wynosi:

  • 11 zł/dzień- (śniadanie 3,5zł obiad 5 zł podwieczorek 2,5zł)
  • 12,00 zł/dzień – dieta eliminacyjna

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu/żywienie dokonywana jest z dołu.

Opłat za przedszkole dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:

Bank PEKAO O. w Warszawie ul. Towarowa 25

61 1240 6292 1111 0011 0391 5761

( Tytuł: imię i nazwisko dziecka+ grupa+miesiąc, za który jest należność)

UWAGA !!!

OPŁATY ZA ŻYWIENIE/DODATKOWE GODZINY

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE DZIECI JEST NALICZANA W OPARCIU O FAKTYCZNĄ ILOŚĆ DNI OBECNOŚCI W DANYM MIESIĄCU ( W PAŹDZIERNIKU OTRZYMACIE PAŃSTWO MAILEM INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WRZESIEŃ).

NIE ZGŁASZACIE PAŃSTWO INFORMACJI ODNOŚNIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW Z II SIEDZIBY PRZEDSZKOLA PRZY

UL. KS.  MARMO 13 C W KOBYŁCE.

Opłata za żywienie wynosi 14 zł/dzień – żywienie zapewnia firma cateringowa KWIAKRA.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu/żywienie dokonywana jest z dołu.

Rodzice przedszkolaków uczęszczających do II siedziby przedszkola przy ul. Ks. Marmo od 1 września 2021 r. zgłaszają firmie cateringowej KWIAKRA nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 8.00 sms-em pod numerem tel.602-554-784 ( brak zgłoszenia skutkuje naliczeniem płatności za wyżywienie).

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:

61 1240 6292 1111 0011 0391 5761 ( Tytuł: imię i nazwisko dziecka+ grupa+miesiąc, za który jest należność)

Opłatę za żywienie dokonujemy na poniższy numer rachunku bankowego:

56 1020 1042 0000 8002 0421 8202 ( Tytuł: imię i nazwisko dziecka+ grupa+miesiąc, za który jest należność)

KONTAKT

KONTAKT

oplaty.przedszkole1@kobylka.pl
Agata Kuś