Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025”, na realizację
którego otrzymaliśmy środki finansowe, które wykorzystamy do końca
roku 2021. Program ten promuje czytelnictwo wśród dzieci i rodziców.

Nasze przedszkole będzie realizować Priorytet 3:

Zakup nowości wydawniczych do placówek
wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych
i pedagogicznych. 

Planujemy w tym zakresie:
1. Wzbogacić przedszkolny księgozbiór o nowości
wydawnicze dla dzieci.
2. Zapraszać rodziców, gości do głośnego czytania – jeśli
sytuacja pandemiczna w kraju na to pozwoli.
3. Organizować codzienne czytanie książek w czasie
relaksacji.
4. Kontynuować współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Kobyłce
5. Realizować projekt – „Magiczna Moc Bajek”