Czytanie książek w języku angielskim

W naszym przedszkolu lubimy się uczyć – „Bingo boy” – czytanie książeczek w języku angielskim.