Terapia pedagogiczna

W naszym przedszkolu odbywają się także zajęcia z terapii pedagogicznej skierowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zajęcia z terapii pedagogicznej są kierowane do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Na zajęciach wzmacniamy wiarę we własne siły i możliwości. Utrwalamy materiał poznany na zajęciach jak również wykonujemy ćwiczenia na koncentrację uwagi. Naszym celem jest między innymi korygowanie zaburzonych funkcji, stworzenie możliwości rozwoju a także wyrównywanie braków w wiedzy.

W naszym przedszkolu terapię pedagogiczną prowadzą Panie Klaudia i Weronika.