Światowy Dzień Zespołu Downa

W naszym przedszkolu będziemy obchodzić w ten piątek 19 MARCA 2021. PROSIMY WSZYSTKIE DZIECI O ZAŁOŻENIE 2 RÓŻNYCH SKARPETEK NA ZNAK AKCEPTACJI ODMIENNOŚCI OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. Akcja ma mieć przyjazny i wesoły charakter i oswajać z tematem inności ludzi wokół nas.