Zgodnie z obostrzeniami ogłoszonymi przez Kancelarię Premiera, w dniach od 12 kwietnia do 16 kwietnia przedszkole będzie zamknięte .


Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi rodziców spełniających warunki określone w  § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r. sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 561)

RODZICE SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE KRYTERIA, ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA PISEMNEGO WNIOSKU DO DYREKTORA PLACÓWKI.