Projekt Fundacji SMC na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju – informacja

Zapraszamy rodziców do udziału w projekcie terapeutycznym realizowanym na rzecz dzieci i młodzieży z problemami w rozwoju z terenu Powiatu Wołomińskiego.

Projekt pod nazwą „Punkt terapeutyczny słyszę, mówię, czuję – kontynuacja” to działania umożliwiające terapię indywidualną i grupową oraz wsparcie dla rodziców. Projekt jest trzyletni, dofinansowany przez Powiat Wołomiński. Szczegóły projektu i rekrutacja elektroniczna na stronie:

http://www.smc.org.pl/punkt-kontynuacja-2022-2024/.