Zajęcia z TUS-Liski

Nauka współpracy – zajęcia TUS w grupie Liski.

Dzieci wysłuchały bajki na temat współpracy, a następnie ułożyły w grupach puzzle przedstawiające wiosenny kwiat, zbudowały zamki z kubeczków, współpracowały podczas przenoszenia w zespołach piłki i wykonały pracę plastyczną.

Przy każdym zadaniu skład zespołów i ich liczba ulegał zmianie